We like to share our knowledge

Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim

Nakładem wydawnictwa CH Beck, ukazała się w 2015 r. monografia mec. dr. Kamila Szmid, partnera KML  LEGAL, która zarazem stanowi uaktualnioną i rozszerzoną wersję rozprawy doktorskiej obronionej w 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego.


Capital Maintenance [in:] Comparative Company Law. Case Based Approach, eds. Mathias Siems and David Cabrelli

Nakładem wydawnictwa Hart Publishing, Oxford ukazała się - w 2013 r. - publikacja, w której adw. dr Kamil Szmid, partner, KML LEGAL jest współautorem rozdziału, dotyczącego zasad utrzymania kapitału zakładowego w prawie spółek, w ujęciu prawno-porównawczym.

Arbitraż: kiedy warto skorzystać i jak się przygotować

W tygodniku „Firma i Prawo Dziennika Gazeta Prawna” z 23 września 2014 r., ukazał się artykuł dr.  Kamila Szmid, partnera KML LEGAL. Publikacja porusza wiele kwestii praktycznych, związanych z  wyborem arbitrażu jako forum rozwiązania sporu.

Reforma arbitrażu: potrzebna czy nie

Mec. Łukasz Wydra, w „Rzeczpospolitej” z 8 lutego 2015 r. zastanawia się czy proponowane przez ustawodawcę zmiany kodeksu postępowania cywilnego w arbitrażu są uzasadnione.

Jak rozwiązywać spory firm

W „Rzeczpospolitej” z 9 czerwca 2014 r. ukazał się artykuł mec. Łukasza Wydry w  przedmiocie wskazania przedsiębiorcom możliwości odwołania się do   alternatywnych metod rozwiązywania sporów.